Menu Sluiten

PBL-studie doet handreiking voor concretere doelen op weg naar circulaire economie in 2050

Het Nederlandse circulaire-economiebeleid kent ambitieuze doelen: de halvering van het abiotische grondstoffengebruik in 2030 en het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050. Deze doelen zijn echter nog onvoldoende concreet om effectief beleid te kunnen voeren. Het PBL stelt in de beleidsstudie ‘Mogelijke doelen voor een circulaire economie’ voor om enerzijds doelen te formuleren die zich richten op een circulair gebruik van grondstoffen. Anderzijds zijn er doelen nodig om ongewenste effecten van grondstoffengebruik in de hele productieketen tegen te gaan, zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling van lucht, water en bodem. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2021/pbl-studie-doet-handreiking-voor-concretere-doelen-op-weg-naar-circulaire-economie-in-2050

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *