Menu Sluiten

Gelders Klimaatplan 2021-2030

Gelders Klimaatplan 2021-2030

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en ons huidige
coalitieakkoord geven we aan dat er in 2030 in Gelderland
55% minder broeikasgassen moeten worden uitgestoten
dan in 1990. Met de klimaatmaatregelen in dit Gelders
Klimaatplan willen we dat doel samen met alle mede–
overheden, partners, bedrijven, organisaties én inwoners
bereiken.