Menu Sluiten

Rapport BZK-staat-van-de-woningmarkt-jaarrapportage-2020

Rapport BZK-staat-van-de-woningmarkt-jaarrapportage-2020

Samenvatting 

Actueel beeld van de woningmarkt 

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die in maart in Nederland en andere landen zijn genomen hebben een grote impact op de economie, waardoor ook op de woningmarkt een onzekere periode aanbreekt. Het IMF voorspelt voor Nederland een krimp van de economie met 7,5% in 2020 (voorlopige raming april). De Europese Commissie voorziet een krimp van 6,8% in 2020, die in 2021 slechts ten dele wordt goedgemaakt. Ter vergelijking, in 2009 kromp de Nederlandse economie met 3,7%. De scenario’s die het CPB publiceerde op 26 maart 2020 illustreren dat veel afhangt van de duur van de beperkende maatregelen. 

Bestuurlijke inrichting wonen en woningmarkt 

De huidige bestuurlijke inrichting van het beleid rond wonen en ruimtelijke ordening heeft kenmerken die spanning kunnen opleveren tussen de wensen van het Rijk voor de totale woningbouwopgave en de wensen van een gemeente of regio om hun woningbouwopgave te realiseren. Het behalen van de landelijke woningbouwopgave is afhankelijk van de motivatie van gemeenten en/of provincies om passende ruimtelijke plannen vast te stellen en van de medewerking van (markt)partijen om de gewenste woningen daadwerkelijk te realiseren. Bovendien is wonen niet de enige doelstelling binnen het gebruik van ruimte en dat kan botsen met andere belangen en doelstellingen. 

Woningbouw en plancapaciteit 

De stikstof- en PFAS-problematiek en de effecten van de coronacrisis hebben impact op de bouwproductie en de woningbehoefte. Het EIB1 verwacht dat de nieuwbouwproductie als gevolg van aanbodrestricties en vraaguitval door de coronacrisis –zonder aanvullende maatregelen- afneemt naar rond de 50 duizend in 2021 en vervolgens stapsgewijs toeneemt naar 70.000 in 2024. De verwachting is dat de vergunningverlening in 2020 een dieptepunt bereikt en vervolgens herstelt naar 80 duizend in 2023 en 2024. 

Verhuiskansen van doelgroepen 

In het driejaarlijkse WoON-onderzoek worden de verhuiswensen en de woonsituatie in beeld gebracht. In de tussenliggende jaren wordt met de WoON verhuismodule inzichtelijk gemaakt welke huishoudens wel en niet slagen in het realiseren van hun verhuiswens. In het WoON 2018 gaven 3,4 miljoen huishoudens aan een verhuiswens te hebben, waarvan 1,2 miljoen huishoudens beslist binnen twee jaar wilde verhuizen. Het percentage beslist verhuisgeneigden dat binnen één jaar daadwerkelijk is verhuisd wordt aangeduid als de verhuiskans. In 2018 bedroeg de verhuiskans 32%, net als in 2015. 

Tags: 2020, Wonen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *