Menu Sluiten

Rapport Conijn 2017 Middeninkomens op de woningmarkt

Rapport Conijn 2017 Middeninkomens op de woningmarkt

Samenvatting 

Relatief weinig huurwoningen in het middensegment 

Ondanks de groei van het middensegment is het aantal huishoudens met een middeninkomen aanmerkelijk groter. Deze huishoudens wonen ook in de koopsector. De middeninkomens vormen wel de grootste inkomenscategorie in het middensegment van de huursector. Bovendien kiest een fors deel van de huurders van huurwoningen in het middensegment bij verhuizing opnieuw voor een huurwoning in het middensegment. 

Belangrijk trends wijzen op stijgende vraag 

Er zijn verschillende belangrijke lange termijn trends beschreven, zoals aanpassingen van het beleid in de koopsector, flexibilisering van de arbeid en focus in de corporatiesector op de doelgroepen. Per saldo zullen deze trends leiden tot een groeiende vraag van de huishoudens met een middeninkomen naar huurwoningen in het middensegment. 

Betaalbaarheid voor lage middeninkomens van belang 

Voor de lage middeninkomens met een inkomen tussen € 34.911 en € 40.000 is bij 65% van de huishoudens een huur boven de liberalisatiegrens niet betaalbaar volgens de NIBUD-normen. Deze huishoudens hebben beperkt toegang tot de corporatiesector. Dit is een reden om bij de particuliere huurwoningen de ondergrens voor het middensegment te stellen op een huur van € 550. 

Het aanbod aan huurwoningen in het middensegment neemt al enkele jaren sterk toe 

De Nederlandse woningmarkt kent vanuit historisch perspectief een lange periode waarin de corporatie- en koopsector steeds groter werden. Dit is in belangrijke mate te verklaren door het ingrijpen van de overheid op de woningmarkt. Sinds enkele jaren neemt het aanbod aan huurwoningen in het middensegment echter weer toe. Deze toename komt deels door nieuwbouw, maar vooral door omzetting van koopwoningen naar huurwoningen (‘buy-to-let’). Deze toename doet zich in heel Nederland voor. Met name de toename van de particuliere huurwoningen met een huur tussen € 550 en de liberalisatiegrens is opmerkelijk. 

Korte termijn verdere toename aanbod middensegment 

De verwachting is gerechtvaardigd dat in ieder geval op de korte termijn het aanbod van huurwoningen in het middensegment verder zal toenemen. Deels komt dit extra aanbod door voortgaande nieuwbouw van institutionele beleggers. Van groot belang voor het extra aanbod is de omzetting van koopwoningen in huurwoningen door particuliere verhuurders (‘buy-to-let’). Vanaf 2014 is dit sterk toegenomen en zal met de zeer lage kapitaalmarktrente de komende jaren van belang blijven. Hierdoor neemt de koopsector af en neemt de druk op het middensegment in de huursector verder toe. 

Tags: 2017, Conijn, Wonen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *