Menu Sluiten

Rapport PBL-2017-Perspectieven-voor-het-middensegment-van-de-woningmarkt

Rapport PBL-2017-Perspectieven-voor-het-middensegment-van-de-woningmarkt

Samenvatting

Huishoudens maken afwegingen in hun woonconsumptie die niet overeenkomen met hun eigenlijke voorkeuren, met onder andere lange wachtlijsten, goedkoop én duur scheefwonen, financiële risico’s bij huishoudens en macro-economisch welvaartsverlies tot gevolg. Overheidsbeleid dat stuurt op de uitgaven voor wonen en overige consumptie is hieraan voor een belangrijk deel debet. Onder experts op het terrein van de woningmarkt bestaat een brede consensus dat deze problemen deels kunnen verminderen door het aan huishoudens aanbieden van meer mogelijkheden om zich vrij over de woningmarkt te bewegen. Een groter en toegankelijker middensegment op de woningmarkt is een van de manieren om dit te bereiken. Daarnaast wordt algemeen verwacht dat de vraag naar huurwoningen in het middensegment zal toenemen. Enerzijds wordt deze verwachting gevoed door trends als de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Anderzijds neemt, als gevolg van de woningmarkthervormingen van het Rijk, de toegankelijkheid van de alternatieven (de sociale huursector en de koopsector) af. Bevorderen dat het aanbod in het middensegment van de woningmarkt zich kan ontwikkelen in lijn met de vraag is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor het succes van de hervormingen.

Verschillen tussen regionale markten vereisen maatwerk in beleid 

Er is in Nederland geen sprake van één woningmarkt, maar van een groot aantal regionale of zelfs lokale woningmarkten. Dit komt op verschillende manieren tot uiting, waarvan het prijsniveau en de prijsontwikkeling op de vrije huur- en de koopwoningmarkt wellicht het meest illustratief zijn. In de toekomst zullen de verschillen tussen regio’s toenemen, onder andere door demografische en economische ontwikkelingen. Dit kan consequenties hebben voor de doelmatigheid van beleidsmaatregelen om de ontwikkeling van het aanbod in het middensegment te stimuleren. 

Aandacht voor publieke belangen nodig bij beleid voor bevorderen middensegment 

De woningmarkt is een complexe markt waar private en publieke belangen soms conflicteren. Individuele belangen en keuzes van actoren op de woningmarkt belemmeren de ontwikkeling van het middensegment, ondanks dat het grote belang ervan breed wordt gedeeld. Dit komt ook in de verkenningen duidelijk naar voren. 

Tags: 2017, PBL, Wonen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *