Menu Sluiten

Rapport TU Delft_OTB_P. Boelhouwer 2016_Naar-een-Hervorming_van_de_Woningmarkt

Rapport TU Delft_OTB_P. Boelhouwer 2016_Naar-een-Hervorming_van_de_Woningmarkt

Woonbeleid nu ‘Wankele pilaar van de verzorgingsstaat’

In de wetenschap wordt het woonbeleid vaak aangeduid als ‘de wankele pilaar onder de verzorgingsstaat’. Wankel omdat het tussen de overheid en markt in balanceert en het niet altijd geheel duidelijk is wie nu verantwoordelijk is voor welk deel van de woningmarkt. Ook zijn er in tegenstelling tot bijvoorbeeld onderwijs, pensioenen en gezondheidszorg geen eenduidige universeel geldende standaardcriteria voor huisvesting te ontwikkelen die ook periodiek getoetst kunnen worden. De onduidelijke wijze waarop noodgedwongen aan het begrip behoefte door de overheid invulling wordt gegeven en de veranderingen die dit begrip in de tijd ondergaat zijn hier mede debet aan.

Tags: Boelhouwer, Wonen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *