Menu Sluiten

Rapport VROM Stedelijke Vernieuwing 2010-2019

Rapport VROM Stedelijke Vernieuwing 2010-2019

Vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een aantal beleidsvarianten voor de stedelijke vernieuwing en stedelijke uitleg in de periode 2010-2019. Het rijk draagt via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) bij aan herstructurering van wijken en de ontwikkeling van nieuwe woonlocaties. Met behulp van een aantal varianten met een verschillende intensiteit van beleidsinzet wordt geprobeerd inzicht te geven in de toekomstige benodigde rijksbijdrage voor ISV en BLS. De varianten zijn gebaseerd op diverse constateringen, uitgangspunten en verwachtingen. Het resultaat is een overzicht van de omvang van de inspanning van de Rijksoverheid in relatie tot de mogelijke directe, indirecte en externe effecten. In deze samenvatting worden deze in het kort weergegeven.

Tags: ABF, BZK, Wonen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties op dit document.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *