Menu Sluiten

Duurzame economie

Wat is duurzame economie?

Een duurzame economie houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen. (Bron: Belgische overheid)

Duurzame energie

De hedendaagse economie verbruikt grote hoeveelheden energie. Door niet langer fosiele energiebronnen te gebruiken maar over te schakelen op zon- en windenergie, de energietransitie, wordt getracht een desastreuze klimaatverandering te voorkomen. (zie Duurzame energiebronnen)

Duurzaam inkopen

Fiscale vergroening

Het primaire doel van milieubelastingen is echter niet het genereren van opbrengsten, maar het verminderen van milieuschade door het corrigeren van marktverhoudingen: vervuilende producten worden duurder en minder vervuilende producten relatief goedkoper.