Menu Sluiten

Duurzame energie

Duurzame energie (groene energie of hernieuwbare energie) is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. De belangrijkste reden voor overgang naar een duurzame energievoorziening, de energietransitie, is natuurlijk om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is er in Nederland steeds minder aardgas beschikbaar en willen we niet te veel afhankelijk zijn energie uit andere landen.