Menu Sluiten

Start project en participatie Net op zee IJmuiden Ver Gamma

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT betrekken omwonenden, bedrijven en andere partijen in de omgeving bij de procedure voor Net op zee IJmuiden Ver Gamma. Dit project gaat over een netaansluiting tussen windenergiegebied op zee IJmuiden Ver en de Maasvlakte. De aansluiting moet uiterlijk in 2030 operationeel zijn om de energie naar land te transporteren. Definitieve besluitvorming over deze en andere windenergiegebieden moet dit najaar nog plaatsvinden in het kader van het Programma Noordzee. Om de synergievoordelen met Net op zee IJmuiden Ver Beta zo veel als mogelijk te benutten, starten we echter nu al met het project en zetten we de eerste niet onomkeerbare stappen in de procedure. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/start-project-en-participatie-net-op-zee-ijmuiden-ver-gamma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *