Menu Sluiten

Duurzame energiebronnen

Hieronder staan de belangrijkste duurzame energiebronnen.

Zonnepanelen

Windenergie

Warmte

Biomassa

Biomassa is controversieel geworden door het grootschalig verbranden van houtsnippers die niet gecertificeerd resthout betreffen en waar de verdenking bestaat dat er bossen (biodiversiteit) voor worden omgehakt. De voorbeelden hieronder gaan wel om verantwoord biomassa gebruik.

Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED).

Aardwarmte (geothermie)

Aardwarmte is een duurzame manier om gebouwen en tuinbouwkassen te verwarmen. Het is een techniek die nog in ontwikkeling is. 

Waterstof