Menu Sluiten

De EPBD-richtlijn aan de hand van 4 infographics

Op 10 juli 2018 heeft de Europese Commissie de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling en eisen worden voldaan.De EPBD III is gericht op organisaties en personen die op het terrein van de gebouwde omgeving actief zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. De regeling bevat onder andere bepalingen over:systeemeisen voor technische bouwsystemen;het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen;gebouwautomatisering- en -controlesystemen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/de-epbd-richtlijn-aan-de-hand-van-4-infographics

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *