Menu Sluiten

Aangescherpt EU-klimaatbeleid vraagt vermoedelijk grotere inspanning van Nederland

Het nieuwe, ambitieuze klimaatbeleid van de Europese Commissie wil de uitstoot van broeikasgassen in Europa in 2050 tot nul hebben gereduceerd. Dat doel is in lijn met het Akkoord van Parijs, als we de wereldwijde temperatuurstijging willen beperken tot 1,5 of maximaal 2 graden. Nederland loopt met zijn tempo van emissiereductie momenteel achter op het Europese gemiddelde. Het zou tot 2030 minimaal zijn eigen Klimaatakkoord volledig moeten uitvoeren én in de periode van 2030 tot 2050 het CO2-reductietempo moeten verhogen, om proportioneel bij te dragen aan het behalen van het nieuwe EU-klimaatdoel. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/aangescherpt-eu-klimaatbeleid-vraagt-vermoedelijk-grotere-inspanning-van-nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *