Menu Sluiten

CO2 emissies in 2020 versneld afgenomen, deels door lockdownmaatregelen

De broeikasgasemissies daalden – volgens voorlopige cijfers – in 2020 met ruim 8 procent naar 166 megaton CO2-equivalent. Dat is 24,5 procent lager dan in 1990. De doelstelling van Urgenda, een minimale broeikasgasreductie van 25 procent (1990–2020), ligt binnen de onzekerheidsmarge van deze raming. De afname in 2020 is aanzienlijk groter dan voorgaande jaren. Dit komt slechts voor een deel door de lockdownmaatregelen. De grootste reductie is behaald in de energiesector. Dit blijkt uit een eerste raming van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /Emissieregistratie over de broeikasgasuitstoot in 2020 volgens de IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change -richtlijnen. Begin 2022 zullen de definitieve cijfers bekend worden op basis waarvan Nederland internationaal rapporteert. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: http://www.rivm.nl/nieuws/co2-emissies-in-2020-versneld-afgenomen-deels-door-lockdownmaatregelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *