Menu Sluiten

Porthos project kan door met advies Commissie m.e.r.

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Porthos, het CO2-transport en -opslagproject in Rotterdam. Het advies komt erop neer dat de Commissie vindt dat bijna alle milieuaspecten goed zijn onderzocht. Op enkele punten, die onder andere met stikstof te maken hebben, vraagt de Commissie de ministers en de regio om daar in hun besluiten goede aandacht aan te besteden. Porthos ziet in dit advies geen belemmering voor de voortgang van de besluitvorming over het project. Energie Beheer Nederland: https://www.ebn.nl/nieuws/porthos-project-kan-door-met-advies-commissie-m-e-r/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *