Menu Sluiten

Eensluidende oproep vijf mondiale milieuverkenningen tot versterkte actie

Toenemende klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en landdegradatie bedreigen het welzijn van huidige en toekomstige generaties. De huidige mondiale beleidsinzet is onvoldoende om de afgesproken doelen te bereiken. Versnelde actie en transities zijn nodig. Hoewel die boodschap niet nieuw is, is de resterende tijd om woorden in daden om te zetten wel aanzienlijk geslonken. Daarmee is ook de flexibiliteit in de mogelijke oplossingen gekrompen. Dit heeft gevolgen voor Nederland. Het kabinet zal de beleidsagenda‚Äôs voor de transities naar een duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw en een circulaire economie sterker aan elkaar moeten verbinden. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de externe voetafdruk en consumptieverandering. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/eensluidende-oproep-vijf-mondiale-milieuverkenningen-tot-versterkte-actie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *