Menu Sluiten

Groen herstel na pandemie essentieel om kloof tussen Parijse klimaatdoelen en mondiale uitstoot te dichten, zegt nieuw VN rapport

Een groen herstel na de COVID-19 pandemie zou de voor 2030 geraamde broeikasgasemissies met 25 procent kunnen verminderen en de wereld dichter bij het doel van het Akkoord van Parijs kunnen brengen om de mondiale temperatuurstijging te beperken tot ruim onder 2 °C. De daling van de emissies met zo’n 7 procent in 2020 zal een verwaarloosbaar effect hebben op klimaatverandering. Als regeringen investeren in klimaatactie, als onderdeel van herstel na de pandemie, en nieuwe nul-emissiedoelen bekrachtigen met aangescherpte beloftes over emissiereductie op de volgende klimaattop – november 2021 in Glasgow – dan kunnen zij de mondiale emissies naar een niveau brengen dat min of meer in lijn is met het 2 °C doel. Dit zijn enkele van de hoofdconclusies in een nieuw rapport van het UN Environment Programme (UNEP), waaraan het PBL heeft bijgedragen. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/groen-herstel-na-pandemie-essentieel-om-kloof-tussen-parijse-klimaatdoelen-en-mondiale-uitstoot-te-dichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *