Menu Sluiten

EU-doelen uitstoot luchtverontreiniging voor 2020 en 2030 binnen bereik, maar reductietempo neemt af

De uitstoot van alle luchtverontreinigende stoffen is gedaald in de periode 2005-2018 en zal verder dalen tot 2030. Naar verwachting worden nagenoeg alle EU emissiedoelen voor 2020 en 2030 gehaald. Voor ammoniak is het doelbereik voor 2030 nog onzeker; de geraamde emissie in 2030 ligt rond het doel voor dat jaar. Het tempo waarin de uitstoot van  luchtverontreinigende stoffen daalt, neemt wel aanzienlijk af in de ramingsperiode 2018-2030. Voor andere stoffen dan ammoniak komt dit vooral door een dalende meeropbrengst van technologische vervolgstappen voor emissiereductie. Dit concluderen het PBL, RIVM en TNO in de Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2020/eu-doelen-uitstoot-luchtverontreiniging-voor-2020-en-2030-binnen-bereik-maar-reductietempo-neemt-af

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *