Menu Sluiten

Integrale aanpak nodig voor mondiale vraagstukken van klimaat, biodiversiteit en milieuvervuiling

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling bedreigen het halen van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals).  Op dit moment wordt een achtste van alle plant- en dierensoorten in het voortbestaan bedreigd, leidt verontreiniging tot een jaarlijkse voortijdige sterfte van 9 miljoen mensen en leidt de huidige trend in emissies tot een opwarming van de aarde met meer dan 3 graden aan het eind van deze eeuw. De drie crises zijn sterk met elkaar verbonden. Oplossingen zijn alleen mogelijk door een integrale aanpak. Dit zijn enkele van de belangrijkste boodschappen van het rapport ‘Making Peace with Nature’, dat vandaag is gepubliceerd door UNEP, het milieuprogramma van de Verenigde Naties, en waaraan door het PBL is bijgedragen. Planbureau voor de Leefomgeving: https://www.pbl.nl/nieuws/2021/integrale-aanpak-nodig-voor-mondiale-vraagstukken-van-klimaat-biodiversiteit-en-milieuvervuiling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *