Menu Sluiten

Twee jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer in nederland

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen voor een additionele CO2-vastlegging van 0.4–0.8 Mton/jr in bos en natuur in 2030. Om deze ambitie te realiseren, is ervaring nodig met maatregelen voor klimaatslim bos- en natuurbeheer. Daarom zijn in de jaren 2018 en 2019 pilots van de klimaatenvelop Bos, Natuur en Hout uitgevoerd. Het doel van de pilots is om een online ‘Gereedschapskist’ te vullen, waarin beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen informatie voor klimaatslim bos- en natuurbeheer kunnen vinden. Tevens leggen de ervaringen uit de pilots een basis voor de Klimaattafel ‘Landgebruik’ binnen het Klimaatakkoord, zodat witte gaten in de kennis geduid en deels gevuld kunnen worden. Dit rapport beschrijft de resultaten en ervaringen van de klimaatenveloppen en geeft een toekomstperspectief. Wageningen University & Research: https://probos.nl/images/pdf/rapporten/Rap2020_twee_jaar_ervaring_met_klimaatslim_bos_en_natuurb-wageningen_university_and_research_535612.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *