Menu Sluiten

Provincies houden Habitatkaarten voor AERIUS tegen het licht

De provincies, verantwoordelijk voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, gaan de kaarten verbeteren die de stikstofgevoelige natuur weergeven. Agrarisch gebruikte percelen waar zeker geen stikstofgevoelige natuur aanwezig is worden verwijderd uit de kaarten. Op die percelen zal dan niet meer getoetst worden op de aanwezigheid van stikstofgevoelige natuur. provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/Provincies-houden-Habitatkaarten-voor-AERIUS-tegen-het-licht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *