Menu Sluiten

Vanuit de wetenschap is geen grens aan te wijzen voor berekening stikstofdepositie

Het ministerie van LNV heeft het RIVM gevraagd of er op wetenschappelijke gronden een maximale afstand bepaald kan worden voor het berekenen van de stikstofdepositie (neerslag) van een project. Dit wordt een afstandsgrens genoemd en is relevant voor het verlenen van vergunningen. Het RIVM ziet geen wetenschappelijke argumenten voor een afstandsgrens voor stikstofdepositie. Daarom adviseert het RIVM om hierover een beleidsmatige keuze te maken. De overheid bepaalt dan wanneer zij stopt met het berekenen van de stikstofdepositie. Beleidsmakers kunnen de inzichten uit het RIVM-onderzoek over de modellen en berekeningen wel meenemen in hun beslissing. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: http://www.rivm.nl/nieuws/vanuit-wetenschap-is-geen-grens-aan-te-wijzen-voor-berekening-stikstofdepositie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *